Dnia 02.05.2019 r. przeprowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej na jej końcowych odcinkach. Czynności związane z płukaniem sieci mają charakter doraźny i nie będą miały wpływu na ciągłość dostarczania wody na terenie miasta Braniewa.