Dokonania Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie

26.04.1993 r. Rada Miasta Braniewa powołała Spółkę z o.o. Wodociągi Miejskie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10, której obszar działania podstawowego jako jednoosobowej spółki skarbu gminy zawęża się do terenu miasta Braniewa.