LGR "ZALEW WIŚLANY" - URZĄDZENIE PRZECISKOWE

WYKONANIE PIERWSZEGO PRZECISKU BEZWYKOPOWEGO

 

     Dnia 31 października 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników zakładu wod. - kan. na nowo zakupionym sprzęcie, to jest: sprężarka wraz z przeciskiem do bezwykopowego układania rur ( KRET ).

     Zostało wykonane przyłącze wodociągowe do budynku położonego w ulicy Kolejowej, przecisk został wykonany maszyną o średnicy 65 mm i ułożony przewód wodociągowy o średnicy 32 mm.

     Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest wykonywanie podobnych zleceń czy robót bez naruszenie konstrukcji jezdni i chodników.