TELEFON ALARMOWY 55 243 22 70; TELEFON SEKRETARIAT : 55 644 24 17 Od dnia 03.08.2016 oficjalna strona naszej firmy znajduje się pod adresem www.wmbr.pl Na stronie, którą obecnie Państwo odwiedzają nie będą już umieszczane żadne nowe informacje
Get Adobe Flash player

Kompostownia

Charakterystyka obiektu kompostowni pryzmowej

kompostowniaKompostownię pryzmową osadów ściekowych w Braniewie oddano do użytku 01.12.2009r. Zlokalizowana ona jest na działce nr 13/7 obręb nr 12 gmina miasto Braniewo na terenie dawnych wyrobisk żwiru tuż obok Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Braniewie. Wydajność kompostowni wynosi 3200 Mg/rok osadów ściekowych, 150 Mg/rok zawartości piaskowników, 80 Mg/rok skratek i 1040Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji .

Kompostownia pryzmowa osadów ściekowych w Braniewie składa się z płyty kompostowo-magazynowej o powierzchni 6500m2, która częściowo zadaszona jest wiatą systemową stalową ocynkowaną o powierzchni 2880 m2 i wysokości dolnej krawędzi wiązara 5.2m z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu technologicznym. Na płycie kompostowej prowadzone są poszczególne etapy procesu kompostowania. W części zadaszonej odbywa się przygotowanie materiału, formowanie pryzm, inicjacja procesu i kompostowanie właściwe. W części nie zadaszonej odbywa się dojrzewanie i magazynowanie kompostu. Część powierzchni nie zadaszonej przeznaczona jest na magazyn materiałów strukturalnych. Oprócz tego terenie kompostowni znajdują się jeszcze następujące obiekty:

1.      Dwa zbiorniki retencyjne, żelbetowe jeden na ścieki technologiczne, drugi na ścieki opadowe,

2.      Zbiornik ziemny na ścieki opadowe,

3.      Trzy przepompownie odcieków, ścieków opadowych i odcieków do nawadniania,

4.      Separator,

5.      Boks na odpady stałe,

6.      Drogi i place manewrowe, parking,

7.      Kontenerowy obiekt socjalno-sanitarny,

8.      Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne,

9.       Ogrodzenie.

image7Osady ściekowe o uwodnieniu ok. 85% dowożone są codziennie do kompostowni w części zadaszonej. Do przyjęcia codziennych transportów osadów przygotowane jest miejsce z rozesłaną warstwą słomy o grubości 20cm. Warstwa osadów przekładana jest warstwą słomy kilka razy tworząc przekładaniec osadowo-słomowy.  W następstwie tych operacji powstaje pryzma pierwotna. Przekrój zakładanych pryzm ma kształt nieregularnego trapezu.

Zainicjowanie procesów tlenowych w pryzmie rozpoczyna właściwe kompostowanie. Zaczyna się ono z chwilą osiągnięcia temperatury wewnątrz pryzmy przekraczającej 50oC. Oznakami rozpoczęcia procesu właściwego kompostowania, oprócz podwyższonej temperatury, jest intensywne parowanie, słodkawy zapach przypominający fermentację alkoholową, wydzielanie się amoniaku oraz kolor brązowy pryzmy w całej jej objętości. Przez pierwszy miesiąc trwania tej fazy procesu, zmniejsza się uwodnienie mieszanki oraz zmienia się również struktura pryzmy z mazistej na gruzełkowatą

Ostatnią fazą procesu kompostownia jest faza dojrzewania kompostu. Po osiągnięciu w wewnątrz pryzmy stabilnych warunków temperaturowych, materiał kompostowy odtransportowany jest na część nie zadaszoną płyty. Możliwe jest tutaj wysokie składowanie kompostu, nawet do 5m wysokości. Czas dojrzewania i leżakowania zależy od rodzaju materiału strukturalnego i wynosi od 2 do 6 miesięcy. Po okresie dojrzewania kompost przybiera strukturę i właściwości organoleptyczne ziemi ogrodniczej.

W wyniku kompostowania  powstanie produkt zwany kompostem. Kompostowanie umożliwia odzysk substancji odżywczych zawartych w osadach ściekowych i wykorzystanie ich w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, szkółkarstwie roślin , ogrodnictwie oraz do produkcji roślin na cele energetyczne.