Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie, na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie z dnia 28.05.2009 r. uzyskało zatwierdzenie systemu jakości badania wody w ramach monitoringu kontrolnego.

Upoważnia Nas to do wykonywania analiz wody dla klienta zewnętrznego. Sprawozdania z badań są honorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zapraszamy do współpracy.

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

14 – 500 Braniewo ul. Olsztyńska 10

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Tel. 055 – 644 – 24 – 17 wew. 21

Ceny badań parametrów objętych Monitoringiem Kontrolnym

Monitoring Kontrolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. poz.1989 z dnia 27 listopada 2015 r.)

Oferta i cennik pobierz w formacie PDF