Na podstawie Art. 24 ust. 7 w związku z Art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami),  Spółka z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Braniewa do 30 czerwca 2018 roku, które wynoszą:

 

CENNIK WODY I ŚCIEKÓW
  Opłata netto Opłata brutto
 WODA - wszyscy odbiorcy 3,87 zł/m3 4,18 zł/m3
 ŚCIEKI - wszyscy odbiorcy 4,74 zł/m3 5,12 zł/m3
 OPŁATA ABONAMENTOWA - wszyscy odbiorcy (za miesiąc) 3,50 zł/urz. 3,78 zł/urz.

Uchwała dotycząca taryf pobierz w formacie PDF