Zastanawiali się Państwo kiedyś: Przez jaki czas można bezpiecznie przechowywać wodę butelkowaną po jej otwarciu?

Osobiście przyznam się, iż u mnie w domu ja piję wodę bezpośrednio z kranu, a żona uparcie kupuje i dźwiga na czwarte piętro (czasem jestem zmuszony jej pomóc) wodę kupioną w braniewskich dyskontach. Konsumenci, w tym moja żona, nie dowiedzą się z etykiety większości wód co dzieje się z wodą butelkowaną po jej otwarciu. Tymczasem taka informacja jest istotna (choć niewymagana prawem), zwłaszcza dla wód w większych opakowaniach (1,5 l i więcej), których nie wypijemy od razu. To czego można dowiedzieć się z etykiety, to jedynie informacja, że woda jest zdatna do picia przez rok od wyprodukowania. A zatem, jeżeli trafia do sklepu, moja żona ją kupi i otworzy – załóżmy – po miesiącu od daty produkcji, to wydawałoby się, że można ją bezpiecznie pić jeszcze przez 11 miesięcy. Może znajdzie się ktoś kto zaryzykuje wypicie takiej wody po tym okresie, ja nie.

Prowadzone były różne badania i dużo pisano o zaletach i wadach wody butelkowanej. Były to badania, w których określono liczbę bakterii w wodach przechowywanych przez dwa dni po otwarciu, pokazywały, że drobnoustroje mogą się namnażać.

Woda do spożycia musi spełniać określone wymagania. Mówi o tym definicja zawarta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989), tj. aby woda była bezpieczna dla zdrowia, powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz pozbawiona wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełniać wymagania określone w aktach prawnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi badania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz ocenia stan jakości wody wodociągowej.

Źródłem wody na cele bytowo - gospodarcze w naszym przedsiębiorstwie są wody podziemne. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Rogity posiada zespół odżelaziaczy i odmanganiaczy służących do redukcji związków tych dwóch pierwiastków. Wody głębinowe charakteryzują się brakiem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co eliminuje konieczność stosowania w technologii uzdatniania środków dezynfekcyjnych. Dezynfekcja wody stosowana jest jedynie w przypadkach awaryjnych, w razie możliwości wtórnego zanieczyszczenia bakteryjnego wody, a także po przeprowadzonych remontach czy pracach modernizacyjnych.

Wody głębinowe w swoim składzie zawierają wysokie stężenia związków żelaza i manganu, a także cechuje je podwyższona mętność. Uzdatnianie wód podziemnych polega na utlenieniu tych związków, przez napowietrzanie, a następnie ich usunięcie w procesie filtracji. Ponadnormatywna zawartość tych substancji w wodzie może prowadzić do niepożądanych zmian jej właściwości organoleptycznych. Ze względu na barwę i mętność oraz metaliczny posmak woda może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy może być powodem problemów dla przedsiębiorstwa wodociągowego eksploatującego sieć wodociągową i sprzyjać wytrącaniu się osadów.

Kupując następną partię wody butelkowanej wraz z żoną, mówiąc do niej : „Kochanie, nie kupujmy tej wody choćby ze względu na to, iż jest ona o wiele droższa niż woda wodociągowa” – patrzę bezradnie jak ustawia trzecią zgrzewkę małych wód mineralnych do koszyka, mówi : „Ale ja muszę mieć co pić, a woda w małej butelce jest wygodna, bo pije się ją w ciągu krótkiego czasu”. Jakiego? Dwóch minut? I co później butelka „bach” do kosza. Dobrze, że nauczyliśmy się jako społeczeństwo, odkręcać korek od butelki co pozwala zmniejszyć jej objętość, a w rezultacie zredukować nieco stertę odpadów powstających w koszach do tego przeznaczonych. A co z korkiem? Trafia on do dużej, coraz większej ilości korków, które później można zanieść do szkoły wspierając przy tym różne akcje charytatywne itp.

Ile kosztuje nas woda butelkowana w porównaniu z wodą wodociągową?

Woda wodociągowa – cena za 1 m3 (1000 litrów) – 4,18 zł

Woda butelkowana – cena za 1 litr (średnia) – 1,07 zł – za 1 m3 – 1070 zł

Daje to możliwość zakupienia 256 m3 wody wodociągowej.

Jak widzicie Państwo różnica pomiędzy obiema wodami jest kolosalna. Biorąc pod uwagę jakość wody w braniewskim wodociągu ja osobiście zostaję przy piciu wody bezpośrednio z kranu.

Adres internetowy podany poniżej do filmu pokazującego jak to wygląda w rzeczywistości z produkcją i sprzedażą wody butelkowanej. Film jest w wersji angielskiej z napisami polskimi. Zapraszam do obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0&feature=player_embedded

W sieci znajdziemy również wiele artykułów i filmów na temat picia wody z kranu. Oto kilka z nich:

http://www.woda.edu.pl/artykuly/z_butelki_czy_z_kranu/

http://www.pijewodezkranu.org/

https://pasjavspraca.com/2013/04/26/woda-czyli-jak-w-genialnie-prosty-sposob-bardzo-utrudnic-sobie-zycie/

Pod koniec ubiegłego miesiąca można było zauważyć na ulicach Braniewa duży skład samochodów ciężarowych pracujących przy otwartych studzienkach. Była to firma TERKAN POLSKA Spółka z o.o. z Gdańska zajmująca się bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnej.

Wytypowaliśmy cztery punkty na sieci kanalizacji sanitarnej, które wymagały interwencji w postaci wzmocnienia ścian rurociągu na ulicach Nadbrzeżnej, Przemysłowej, Mielczarskiego i Stefczyka.

Zadanie polegało na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału elastycznego wkładu z tkaniny technicznej nasączonej żywicami utwardzanymi termicznie o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2 kN.

Przy pracach na ulicy :

– Nadbrzeżnej – poddano renowacji 66 mb kanału sanitarnego;

– Przemysłowej – poddano renowacji 31 mb kanału sanitarnego;

– Mielczarskiego – poddano renowacji 37 mb kanału sanitarnego;

– Stefczyka – poddano renowacji 16 mb kanału sanitarnego

Łącznie renowacji poddano 150 mb kanałów sanitarnych.

Prace wykonane na sieci kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu wykluczą powstawanie zatorów w miejscach podanych powyżej.

Dnia 30.09.2016 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Braniewa spotkanie poświęcone Programowi Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Rosja 2014 – 2020. Było to pierwsze spotkanie z partnerem rosyjskim, na którym podpisana został deklaracja o współpracy z przedstawicielami władz miasta Czerniachowska z obwodu Kaliningradzkiego.

W spotkaniu udział uczestniczyli :

Monika Trzcińska – Burmistrz Miasta Braniewa

Sylwia Cieciora – Sekretarz Miasta Braniewa

Stanislav Pretko – Zastępca Szefa Administracji Jednostki Komunalnej „Dzielnicy Miejskiej Czerniachowsk”

Bartłomiej Fita – Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie

Leszek Filipiak – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie.

Ryszard Ryszkowski – Prezes EURO CONSULTING Olsztyn

Strona Polska, którą reprezentują Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w ramach Programu wykona sieć wodociągową i modernizację Przepompowni Wody Pitnej na ulicy Szkolnej w Braniewie, natomiast strona Rosyjska wybuduje Stację Uzdatniania Wody i kanalizację sanitarną we wsiach położonych w pobliżu Czerniachowska.

Kilka słów o samym programie…

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany wspólnie przez stronę polską i rosyjską. Program będzie współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Wkład finansowy UE będzie zapewniony przez Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach finansowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Wspólny Program Operacyjny dla PWT Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany w oparciu o ramy prawne następujących rozporządzeń i dokumentów:

 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych;

Dodatkowo, dla Federacji Rosyjskiej dokument został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

 • Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Północno-Zachodniego Dystryktu Federalnego Federacji Rosyjskiej do 2020 r. zatwierdzona przez Rządowe Rozporządzenie Wykonawcze Federacji Rosyjskiej nr 2074-p z dnia 18 listopada 2011 r.; federalna ustawa o zamówieniach publicznych nr 44-ФЗ z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
 • Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Federacji Rosyjskiej do 2020 r.
 • Program Rządu Federacji Rosyjskiej "Społeczno-gospodarczy rozwój obwodu kaliningradzkiego do 2020 r.";
 • Koncepcja Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej przyjęta przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dnia 12 lutego 2013 r.;
 • Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej;
 • Obowiązujące dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rządu Rosji

Wdrożenie Programu będzie zgodne z postanowieniami stosownej umowy o finansowanie pomiędzy Federacją Rosyjską, Unią Europejską i Polską po przyjęciu WPO.

Program został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący (WKP), który ponosi ogólną odpowiedzialność za przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020. Podczas spotkań, jak również w trakcie całego etapu przygotowania programu, aktywnie zaangażowani byli przedstawiciele centralnych i regionalnych władz obydwu państw. Udział w spotkaniach Wspólnego Komitetu Programującego w charakterze obserwatorów wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Projektu Pomocy Technicznej INTERACT EISP. Aby opracować wspólne stanowisko dotyczące treści Wspólnego Programu Operacyjnego zorganizowano 6 spotkań :

 • Warszawa (Polska), 29 sierpnia 2013;
 • Moskwa (Rosja), 24 marca 2014;
 • Warszawa (Polska), 12 lutego 2015;
 • Kaliningrad (Rosja), 29 kwietnia 2015;
 • Warszawa (Polska), 9-10 czerwca 2015;
 • Warszawa (Polska), 12 kwietnia 2016.

Ponadto, w Federacji Rosyjskiej oraz w Polsce zorganizowane zostały społeczne konsultacje, aby zaznajomić z programem potencjalnych beneficjentów oraz innych uczestników i interesariuszy. W ramach konsultacji społecznych zebrano potrzeby i pomysły wyżej wspomnianych grup. Wyniki konsultacji były pomocne w opracowaniu ostatecznej wersji Wspólnego Programu Operacyjnego przed jego przyjęciem przez Komisję Europejską.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) została opracowana w dialogu pomiędzy zewnętrznymi ekspertami, IZ, WKP oraz szerszym kręgiem odbiorców poprzez konsultacje społeczne. SOOŚ została opublikowana na stronie internetowej PWT EISP Litwa-Polska-Rosja, co ułatwiło dostęp do dokumentów dla wszystkich zainteresowanych.

Głównym celem PWT Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Zasadniczo, Program został opracowany w taki sposób, aby realizacja działań w wyżej wspomnianych aspektach przyniosła skutki nie tylko w zakresie tych aspektów, ale również stworzyła podstawy do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrych sąsiedzkich stosunków w transgranicznym regionie. Na dłuższą metę, należy się spodziewać, że takie działania będą sprzyjać integracji kwalifikowalnego obszaru. Aby tak się stało, konieczne jest ograniczenie barier utrudniających rozwój oraz wykorzystanie istniejących potencjałów oraz możliwości rozwoju.