OGŁOSZENIE

o wyborze oferty na:

,, Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie”.

       W związku z zapytaniem ofertowym na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie”.

Zamawiający - Wodociągi Miejskie  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie,  niniejszym  zawiadamia, iż w wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została:

                                      Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX

                                      Spółka z o.o.

                                      Ul. Astronomów 9

                                      80-809 Gdańsk

  1. Uzasadnienie wyboru: najwyższą liczbą punktów z punktu widzenia kryterium oceny ofert.
  2. w postępowaniu złożyli oferty następujący wykonawcy:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja w kryterium cena
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

San-System  Karol Brodowski

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

32,5
 

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe

 UNITEX Spółka z o.o.

ul. Astronomów 9

80-809 Gdańsk

100
     
  1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  2. Z postępowania  nie  wykluczono żadnego wykonawcy.
  3. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, może być zawarta po dniu 27 września2016 r.  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Inform. z otw. ofert proj. przep doc 49.00 KB Super User
Ogłoszenie Modern. Przepompowni doc 36.50 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 wrzesień 2016 08:05 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 wrzesień 2016 08:06 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 27 wrzesień 2016 08:12 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2016 12:55 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2016 13:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 październik 2016 14:10 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2016 14:16 Super User