Braniewo, 24.08.2016 r.

 

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

14 – 500 Braniewo

ul. Olsztyńska 10

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016”.

Termin przeprowadzenia badania: do 28 lutego 2017 r.

 

W ofertach należy przedstawić:

  1. cenę wykonania usługi (kwota netto),
  2. aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
  3. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i spełnieniu kryteriów prowadzonej działalności, określonych w art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2000 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649),
  4. minimum 10 referencji,
  5. metody (Spółka wymaga przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki) i harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego (minimum 10 przyjazdów biegłego rewidenta do siedziby Spółki w całym okresie trwania badania).

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem „BADANIE SPRAWOZDANIA - 2016” w siedzibie zamawiającego do dnia 16 września 2016 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo – prawnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zaproszenie do złożenia ofery na bilans pdf 739.04 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 sierpień 2016 13:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 sierpień 2016 13:57 Super User