Od dnia 03.12.2019 obowiązuje w spółce Wodociągi Miejskie w Braniewie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa przyjęty uchwałą nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.11.2019r poz. 5524)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - skan z podpisami